Upravit možností cookies


Montáž zastrešenia


Zastrešenie od nás odchádza v zmontovanom stave na koľajniciach. Na Vás je len pripevniť koľajiska podľa návodu nižšie.


Upozornenie:


1. Dodržujte postupnosť jednotlivých krokov - nadstavené koľaje pripevnite k zemi a až po upevnení nasuňte moduly.

2. Najdôležitejšie je vždy dodržať vnútorný šírke medzi koľajami (vonkajšia sa nemeria).


Montáž


1. Koľaje sú najdlhšie dĺžky 6 m, pre nadstavení použijeme nerezové tyčinky s priemerom 4 mm. Cca polovicu tyčiniek zasunieme do jednej strany koľají a následne predlžovacie koniec koľají zasunieme na druhú polovicu tyčiniek (viď foto).


Spojování kolejí zastřešení 1 Spojování kolejí zastřešení 2 Spojování kolejí zastřešení 3

2. Koľaje rozmiestnime okolo bazéna tak, aby tenké strany koľajníc smerovali dovnútra do bazéna. Širší strany, teda nášľapy, budú umiestnené na vonkajšej strane.

Orientace kolejí Orientace kolejí 2

3. Zmeriame vnútornej šírke medzi koľajnicami minimálne na 4 miestach, tak, aby nedošlo ku zvierania alebo roztváranie koľají. Ďalej zmeriame uhlopriečky, ktoré sa musí zhodovať. Koľaje montujeme podľa vnútornej šírky. Tento rozmer je kľúčový pre montáž a je nutné ho dodržať po celej dĺžke koľají. Pri nedodržaní vnútorná šírka hrozí zadrhávaniu, neľahké otváranie / zatváranie a prípadné mechanické poškodenie zastrešenia. Vnútorná šírka sa meria od "hliníka k hliníka".

Rozmístění kolejí Rozmístění kolejí 2

4. Prevŕtame koľajnice a betón 8mm vrtákom, a to 5 cm od kraja medzi nášľapom a koľají (viď foto). Potom každých cca 150 cm vŕtame skrutky len do krajných koľají (teda len 2 skrutky čo 150 cm). Skrutky pred navŕtaním rozpočítejte a rovnomerne rozprestrite po celej dĺžke koľají. Rozpätie 150 cm je len orientačná.

Vrtání koleje Vrtání koleje

5. Do prevŕtaných dier vložíme hmoždinky a následne koľajnice priskrutkujeme.


6. Zasunieme moduly od najmenšieho po najväčšie.


7. Na konce koľajníc priskrutkujeme ukončovacie dorazové skrutky a záslepky.

Plastové  záslepky a dorazy

8. Moduly roztiahneme nad bazén, obkreslíme aretáciu, moduly odsunieme a vyvŕtame dodaným vrtákom 5,5 mm. Následne zasunieme moduly mimo bazén a tiež obkreslíme a vyvŕtame aretáciu.

Aretace modulů

- Napíšte nám